تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی تعاملی انسان- مصنوع، در ارسی‌های دست‌ساز خانه‌های تاریخی بابل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-28

فروغ عموئیان؛ حسن بلخاری قهی


2. بررسی نقش آب و منظر در باغ عباس‌آباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-39

وحید حیدرنتاج


4. پژوهشی در دریانوردی و کشتی‌های تاریخی دریای مازندران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-86

حسین توفیقیان


5. تأثیر عقیده‏‌ها و باورهای دینی بر آرایه‏‌های زیورآلات ترکمن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-105

مصطفی رستمی؛ طاهره میر


6. تحلیل نقوش نمادین چاشو (چادرشب) و مقایسه آن با نشانه‌های خطوط ایده‌نگار ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-125

حسین عابددوست؛ زیبا کاظم‌پور


10. کیفیت جنسیتی فضا در خانه‌های روستایی گیلان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-186

مژگان خاکپور؛ مرضیه عسلی


11. معماری مسجد، کتیبه‌نگاری و آرایه‌های دوره قاجار با تأکید بر مسجد‌النبی قزوین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-202

سکینه زارعی موینی؛ محمد ابراهیم زارعی


12. مطالعۀ نقوش نمادین طلبِ باران و مفاهیم آن در ورنی‌های مغان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-223

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ پرویز پورکریمی