پژوهشی در دریانوردی و کشتی‌های تاریخی دریای مازندران

نویسنده

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده باستان شناسی

چکیده

دریانوردی و کشتیرانی در دریای مازندران از قدمت طولانی برخوردار نبوده و به سده های اخیر محدود می شود. در منابع جغرافیای تاریخی در مورد دریای خزر، خبری از دریانوردی و کشتیرانی در این دریای بسته در دوره های قبل از صفویه دیده نمی شود. از دوره قاجار رفت و آمد کشتی های تجاری بین بنادر تزار و ایران برقرار شده و کالاهای تجاری بین بنادر روسی از طریق رودخانه ولگا با بنادر ایرانی انزلی، سرمشهد و آشوراده تجارت می شد. بجز اشارات اندک جهانگردان و مورخین این عصر، اطلاعات چندانی در مورد ساختار این کشتی ها در اختیار نیست. شناسایی چندین کشتی از جنس الوار چوبی در سواحل تالش، رودسر، نکا و خلیج گرگان اطلاعات با ارزشی در خصوص ساختار کشتی های تاریخی و کشتیرانی دریای مازندران ارایه خواهد داد. در این نوشتار که بر اساس پژوهش میدانی و مطالعه کتابخانه ای فراهم شده است، کشتی های تاریخی مکشوفه در سواحل دریای مازندران معرفی شده و فقدان نمونه های قدیمی تر در این دریای بسته بدلیل نبود بادهای موسمی، جهت حرکت نامنظم امواج، نبود بازارهای هدف، پیش روی و پسروی متناوب آب دریا و ... مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Research in the Maritime Transport of Caspian Sea

نویسنده [English]

  • Hossein Tofighian
Associate Professor, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Archaeological Research Center
چکیده [English]

Shipping and navigation in the Caspian Sea have not had a long history and is limited to recent centuries. In the historical geography of the Caspian Sea resources, news of sailing and navigation in the sea close to the Safavid period can not be seen. The Qajar era merchant ships traveling between ports and trade goods between ports of Russian Tezar and Iran through the Iranian port of Anzali the Volga River, Sar Mashhad and was trading Ashuradeh. Except for slight hints of tourists and historians of this period, little information is available about the structure of these ships. Identification of timber several ships off the coast of effort, city, complete and valuable information about the structure of historic ships Gorgan Gulf and the Caspian Sea will offer shipping .In this paper, based on field research and study library is provided, Historic ship discovered off the coast of the Caspian Sea and the lack of older introduced in the Monsoon Sea was closed due to the irregular waves, the absence of target markets, advance and retreat of sea water periodically and will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historic ships
  • sailing
  • Caspian Sea
  • Safavid
  • Qajar