تحلیل نقوش نمادین چاشو (چادرشب) و مقایسه آن با نشانه‌های خطوط ایده‌نگار ایرانی

نویسندگان

1 گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دکترای پژوهش هنر، مدرس گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

چاشو (چادرشب) یکی از بافته‌های محلی گیلان است. این بافته سنتی که به وسیله دستگاههای کوچک پارچه بافی تولید می‌شود، از ویژگی‌های بصری ویژه ای برخوردار است. رنگ‌های سحرآمیز در کنار نقوش نمادین تکرار شونده ویژگی منحصر به فردی به این آثار بخشیده است. پرسش‌های اصلی تحقیق حاضر این است که مفاهیم نمادین نقوش چاشو (چادرشب) کدام است و چه شباهت‌هایی میان نقوش چادرشب و کهن‌ترین خطوط ایده نگار ایران وجود دارد؟ هدف از تحقیق شناسایی مفاهیم و پیشینه‌های تصویری نقوش چادرشب است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری و تصویرخوانی است. تجزیه تحلیل داده‌ها به صورت کیفی صورت گرفته است. با توجه به یافته‌ها برخی از بنیان‌های تصویری نقوش چادرشب را در آثار تاریخی منطقه می‌توان یافت. بسیاری از نقوش چادرشب قابل مقایسه با نشانه‌های خطی ایلامی‌متعلق به هزاره سوم ق.م هستند. بنابراین، این نشانه‌ها علائم معناداری هستند که پس از تطور چند هزارساله بر بافته‌ای سنتی تداوم یافته‌اند. مفهوم کلی برکت و باروری را به عنوان معنای برخی نقوش چادرشب می‌توان بیان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Symbolic Motifs of Chasho (Chadorshab) and Comparison to Signs of Iranian Ideograms

نویسندگان [English]

  • hossein abedduost 1
  • Ziba Kazempour 2
1 Assistant Professor of Graphic Group Department of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Ph.D. in Art Research, Lecturer in Painting Department, Faculty of Arts and Architecture, Guilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Chasho (Chadorashb) is one of the local textiles of Guilan. This traditional textile produced by small machines with special visual features. Magic colors along with the symbolic repetitive motifs created a unique feature. The main questions of present research are that what is the symbolic concepts of Chasho (Chadorashb), and what are the similarities between the motifs of chasho and the signs of Iranian ideogram? The purpose of the research is to identify concepts and visual history of chasho motifs. The research method is descriptive - analytical while collecting data is via bibliographic studies through noting and reading image. Data analyzes qualitatively. According to the findings, some of the pictorial foundations of Chasho can be seen in historical monuments of the region. Many of the chasho motifs are comparable to Elamite ideograms of third millennium BC. Therefore, these signs are significant ones that persist over millennia of evolution on traditional fabrics. One can suggest blessing and fertility as the meaning of some of chasho motifs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motif of Chadorashb
  • Guilan
  • ideograms
  • Iran