چارچوب‌ها و ویژگی‌های مردم‌شناسی موسیقی بومی مازندران؛ رهیافتی مناسب و کاربردی برای باستان‌شناسی

نویسنده

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

موسیقی در تمام ارکان زندگی بومیان مازندران جایگاه ویژه‌ای دارد و چندان گزافه نیست اگر گفته شود که تمامی نمودهای فرهنگی آن‌ها، با عنصر موسیقی سروکار داشته است. اما برای تحلیل و تفسیر این پیوند که از گذشته‌های دور تا به امروز همانند حلقه‌های یک زنجیر به‌هم‌پیوسته‌اند باید تقسیم‌بندی مدوّنی را به‌عنوان «تجزیه» ارائه داد. اگر این تقسیم‌بندی بر پایه‌ی معیارهای مشخصی صورت گرفته باشدمی‌تواند در شناسایی سایر مواد فرهنگی بومیان نیز یاری‌دهنده باشد. طبیعتاً بسیاری از پدیده‌های فرهنگی در تقابل فرهنگ‌های دیگر (چه به خاطر مهاجرت اقوام بیگانه به این سرزمین و چه به خاطر ورود اقوام غالب در جنگ) ازمیان‌رفته‌اند اما قطعاً بسیاری از پدیده‌های به‌جای مانده‌ی امروزی، ریشه در گذشته‌های دور دارد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه‌ی چارچوب‌های علمیِ نظری و عملی در زمینه‌ی مردم‌شناسی موسیقی بومی مازندران، گذشته از تبیین زندگی موسیقایی مردم منطقه، راهی را برای استفاده‌ی باستانشناسان جهت بازسازی جوامع انسانی گذشته بازگشاید؛ چراکه شاید تابه‌حال از این منظر به این مطالعات توجه نشده باشد. برای حصول این نتیجه، جنبه‌های هنری و زیبایی شناسانه‌ی نظام‌مند موجود در هنر بومیان، استخراج و ارائه شده است و درنهایت چنین نتیجه‌ای حاصل شد که با پژوهش و مطالعه‌ی سیر تحولی و روند تغییر فرهنگ موسیقایی منطقه و با توجه، تجزیه‌وتحلیل فرم و محتوای موسیقی و حتی محتوای اشعار ترانه‌های فولکلور، می‌توان روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی عاطفی جوامع گذشته‌ی بومیان مازندران را بازسازی نمود. برای رسیدن به چنین اطلاعاتی، از ره‌یافت تاریخی و ره‌یافت توصیفی، به‌صورت مکمل استفاده شده است که برای گردآوری اطلاعات پایه‌ی این ره‌یافت‌ها از دو شیوه‌ی میدانی و اسنادی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frameworks and Features of Mazandaran Native Music Anthropology: An Appropriate Approach to Archeology

نویسنده [English]

  • Iman Khosravi
Archaeology, Mazandaran University
چکیده [English]

Music in all parts of the life of the natives of Mazandaran has a special place, and it is not so unpardonable if all of its cultural expressions are said to have been dealing with the element of music. But for the analysis and interpretation of this link, which has merged from the distant past to the present day as the links of a chain, it has been proposed to divide the division into «decomposition». If this categorization is based on certain criteria, it can also be helpful in identifying other indigenous cultural materials. Naturally, many of the cultural phenomena are in contrast to other cultures (either because of the migration of foreign peoples to this land or because of the arrival of the mainstream in the war), but of course many of the phenomena are, instead of the present, rooted in the distant past. In this paper, by presenting the theoretical and practical theoretical frameworks for the anthropology of indigenous music of Mazandaran, beyond the explanation of the musical life of the people of the region, it is necessary to open a way for archaeologists to use for the restoration of the human societies of the past, because perhaps from this perspective, Not paid attention. In order to obtain this result, the artistic and aesthetic aspects of native art are extracted and presented, and in the end it was concluded that by studying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Folklore
  • Aesthetics
  • Indigenous Music of Mazandaran