نمایه نویسندگان

آ

 • آیرملو، یحیی مطالعۀ نقوش نمادین طلبِ باران و مفاهیم آن در ورنی‌های مغان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 203-223]

ب

 • بلخاری قهی، حسن ارزیابی تعاملی انسان- مصنوع، در ارسی‌های دست‌ساز خانه‌های تاریخی بابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]
 • بنی اسد، سارا رنگرزی الیاف پشمی‌ با استفاده از میوه گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 141-156]

پ

 • پیرزاد، احمد بررسی رابطه بوم‌گرایی در معماری روستایی با اقتصاد روستایی (نواحی معتدل و مرطوب و نواحی گرم و خشک) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 41-59]
 • پورکریمی، پرویز مطالعۀ نقوش نمادین طلبِ باران و مفاهیم آن در ورنی‌های مغان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 203-223]

ت

 • توفیقیان، حسین پژوهشی در دریانوردی و کشتی‌های تاریخی دریای مازندران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 61-86]

ح

 • حیدرنتاج، وحید بررسی نقش آب و منظر در باغ عباس‌آباد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]

خ

 • خاکپور، مژگان کیفیت جنسیتی فضا در خانه‌های روستایی گیلان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 171-186]
 • خسروی، ایمان چارچوب‌ها و ویژگی‌های مردم‌شناسی موسیقی بومی مازندران؛ رهیافتی مناسب و کاربردی برای باستان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 127-139]

ر

 • ریاحی مقدم، ساشا بررسی رابطه بوم‌گرایی در معماری روستایی با اقتصاد روستایی (نواحی معتدل و مرطوب و نواحی گرم و خشک) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 41-59]
 • رستمی، مصطفی تأثیر عقیده‏‌ها و باورهای دینی بر آرایه‏‌های زیورآلات ترکمن [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • رضالو، رضا مطالعۀ نقوش نمادین طلبِ باران و مفاهیم آن در ورنی‌های مغان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 203-223]

ز

 • زارعی، محمد ابراهیم معماری مسجد، کتیبه‌نگاری و آرایه‌های دوره قاجار با تأکید بر مسجد‌النبی قزوین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 187-202]
 • زارعی موینی، سکینه معماری مسجد، کتیبه‌نگاری و آرایه‌های دوره قاجار با تأکید بر مسجد‌النبی قزوین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 187-202]

س

 • ساریخانی، مجید شرایط زیست‌محیطی و معماری بومی شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه: شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره - رودخانه هراز» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-169]

ع

 • عابددوست، حسین تحلیل نقوش نمادین چاشو (چادرشب) و مقایسه آن با نشانه‌های خطوط ایده‌نگار ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]
 • عسلی، مرضیه کیفیت جنسیتی فضا در خانه‌های روستایی گیلان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 171-186]
 • عموئیان، فروغ ارزیابی تعاملی انسان- مصنوع، در ارسی‌های دست‌ساز خانه‌های تاریخی بابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]

ک

 • کاظم‌پور، زیبا تحلیل نقوش نمادین چاشو (چادرشب) و مقایسه آن با نشانه‌های خطوط ایده‌نگار ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]

م

 • میر، طاهره تأثیر عقیده‏‌ها و باورهای دینی بر آرایه‏‌های زیورآلات ترکمن [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • موسوی کوهپر، سیدمهدی شرایط زیست‌محیطی و معماری بومی شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه: شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره - رودخانه هراز» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-169]